Zalo

HỖ TRỢ KHÁCH 247

0906 916 662 C-08, Tầng 12, Tòa Nhà Luxcity Block C, 528 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP. HCM

Trang chủ / NHIÊN LIỆU SINH KHỐI

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Mùn cưa ép thanh (đường kính 90cm)

Mùn cưa ép thanh (đường kính 90cm)

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mùn cưa ép khối

Mùn cưa ép khối

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mùn cưa gỗ

Mùn cưa gỗ

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Viên nén gỗ

Viên nén gỗ

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Thông số kỹ thuật viên nén gỗ

Thông số kỹ thuật viên nén gỗ

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Dăm gỗ sản xuất bột giấy

Dăm gỗ sản xuất bột giấy

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Dăm gỗ chất đốt

Dăm gỗ chất đốt

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Củi chẻ

Củi chẻ

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Củi gỗ cây Cà Phê

Củi gỗ cây Cà Phê

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Củi gỗ cây Điều

Củi gỗ cây Điều

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Củi gỗ cây tràm nước

Củi gỗ cây tràm nước

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gỗ cây cao su

Gỗ cây cao su

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gỗ cây đước

Gỗ cây đước

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Trấu hạt

Trấu hạt

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Trấu nghiền

Trấu nghiền

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Viên nén trấu

Viên nén trấu

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Củi trấu đập

Củi trấu đập

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Củi Trấu cắt khoanh

Củi Trấu cắt khoanh

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Củi trấu ép dạng thanh

Củi trấu ép dạng thanh

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Trấu hạt đóng bao

Trấu hạt đóng bao

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Viên nén đóng bao Jumbo

Viên nén đóng bao Jumbo

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Trấu ép khoanh đóng túi jumbo

Trấu ép khoanh đóng túi jumbo

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vỏ hạt điều

Vỏ hạt điều

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Than shisha

Than shisha

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Than gáo dừa dạng tròn

Than gáo dừa dạng tròn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Than gỗ cây Đước

Than gỗ cây Đước

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Than gáo dừa

Than gáo dừa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Than trắng từ gỗ cây bạch đàn

Than trắng từ gỗ cây bạch đàn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Than trắng từ gỗ cây cà phê

Than trắng từ gỗ cây cà phê

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Than trấu đốt yếm khí dạng viên

Than trấu đốt yếm khí dạng viên

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Than đốt yếm khí từ trấu hạt

Than đốt yếm khí từ trấu hạt

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Than gỗ cây Xà Cừ

Than gỗ cây Xà Cừ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Than đóng bao

Than đóng bao

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Than nướng BBQ

Than nướng BBQ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bếp nướng ngoài trời

Bếp nướng ngoài trời

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bếp nướng ngoài trời

Bếp nướng ngoài trời

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

NHIÊN LIỆU TỪ GỖ RỪNG TRỒNG

Nhiên liệu từ Gỗ: Gỗ ép khối, gỗ ép thanh, gỗ ép viên, dăm gỗ, mùn cưa

Mùn cưa ép thanh (đường kính 90cm)

Mùn cưa ép thanh (đường kính 90cm)

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mùn cưa ép khối

Mùn cưa ép khối

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mùn cưa gỗ

Mùn cưa gỗ

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Viên nén gỗ

Viên nén gỗ

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Thông số kỹ thuật viên nén gỗ

Thông số kỹ thuật viên nén gỗ

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Dăm gỗ sản xuất bột giấy

Dăm gỗ sản xuất bột giấy

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Dăm gỗ chất đốt

Dăm gỗ chất đốt

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Củi chẻ

Củi chẻ

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Củi gỗ cây Cà Phê

Củi gỗ cây Cà Phê

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Củi gỗ cây Điều

Củi gỗ cây Điều

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Củi gỗ cây tràm nước

Củi gỗ cây tràm nước

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gỗ cây cao su

Gỗ cây cao su

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gỗ cây đước

Gỗ cây đước

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

NHIÊN LIỆU TỪ TRẤU, RƠM RẠ

Nhiên liệu từ Trấu: Trấu ép viên, trấu ép thanh, củi trấu đập, trấu hạt, trấu nghiền

Trấu hạt

Trấu hạt

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Trấu nghiền

Trấu nghiền

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Viên nén trấu

Viên nén trấu

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Củi trấu đập

Củi trấu đập

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Củi Trấu cắt khoanh

Củi Trấu cắt khoanh

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Củi trấu ép dạng thanh

Củi trấu ép dạng thanh

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Trấu hạt đóng bao

Trấu hạt đóng bao

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Viên nén đóng bao Jumbo

Viên nén đóng bao Jumbo

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Trấu ép khoanh đóng túi jumbo

Trấu ép khoanh đóng túi jumbo

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

NHIÊN LIỆU TỪ VỎ HẠT CỦ QUẢ

Nhiên liệu từ Vỏ hạt: Vỏ hạt coffee, vỏ hạt điều, vỏ hạt đậu,..

Vỏ hạt điều

Vỏ hạt điều

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

NHIÊN LIỆU TỪ BÃ MÍA

Nhiên liệu từ Bã mía: Bã mía ép khối, bã mía ép viên, bã mía tươi, bã mía lên men,..

THAN SINH HỌC

Than sinh học dùng để nấu nướng thực phẩm, BBQ và ShiSha (Than trắng, than đen, than không khói)

Than shisha

Than shisha

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Than gáo dừa dạng tròn

Than gáo dừa dạng tròn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Than gỗ cây Đước

Than gỗ cây Đước

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Than gáo dừa

Than gáo dừa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Than trắng từ gỗ cây bạch đàn

Than trắng từ gỗ cây bạch đàn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Than trắng từ gỗ cây cà phê

Than trắng từ gỗ cây cà phê

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Than trấu đốt yếm khí dạng viên

Than trấu đốt yếm khí dạng viên

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Than đốt yếm khí từ trấu hạt

Than đốt yếm khí từ trấu hạt

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Than gỗ cây Xà Cừ

Than gỗ cây Xà Cừ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Than đóng bao

Than đóng bao

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Than nướng BBQ

Than nướng BBQ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bếp nướng ngoài trời

Bếp nướng ngoài trời

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bếp nướng ngoài trời

Bếp nướng ngoài trời

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

NHIÊN LIỆU TỪ RÁC THẢI, CHẤT THẢI VÀ PHẾ THẢI

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG

Địa chỉ: C-08, Tầng 12, Tòa Nhà Luxcity Block C, 528 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0906 91 66 62 - 0903 79 6822

Hotline: 0906 91 66 62

Email: ngoisaovangvietnam@gmail.com

Ms. Hoàng Anh

Ms. Hoàng Anh

HOTLINE

0906916662 - 0786968986

Zalo icon Email icon

CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG

NGÔI SAO VÀNG - Doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp nhiên liệu sinh khối, tái tạo và hóa thạch, xử lý môi trường (rác thải, nước thải, dầu thải và bùn thải), sản xuất thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

VỀ CHÚNG TÔI

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG

Địa chỉ: C-08, Tầng 12, Tòa Nhà Luxcity Block C, 528 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0906 91 66 62 - 0903 79 6822

Hotline: 0906 91 66 62

Email: ngoisaovangvietnam@gmail.com

CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
Địa chỉ: C-08, Tầng 12, Tòa Nhà Luxcity Block C, 528 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh
ĐKKD-MST số: 0305171218 - Do: Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TP HCM cấp ngày 07/06/2007
Chịu trách nhiệm nội dung - Trương Đồng Tâm
@ Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG. Designed by Trang vàng Việt Nam.