Zalo

HỖ TRỢ KHÁCH 247

0906 916 662 C-08, Tầng 12, Tòa Nhà Luxcity Block C, 528 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP. HCM

NĂNG LỰC CỦA CHÚNG TÔI

15+

NĂM HOẠT ĐỘNG

2

CHI NHÁNH

10.000

(TẤN/ THÁNG) SẢN XUẤT

100

(TỶ/ NĂM) DOANH THU

NHIÊN LIỆU SINH KHỐI

Sản xuất bằng quy trình công nghiệp hiện đại, thân thiện với môi trường, tiện lợi trong việc sử dụng, không gây ô nhiễm môi trường và giảm phát thải gây hiệu ứng nhà kính, làm biến đổi khí hậu.

Mùn cưa ép thanh (đường kính 90cm)

Mùn cưa ép thanh (đường kính 90cm)

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mùn cưa ép khối

Mùn cưa ép khối

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mùn cưa gỗ

Mùn cưa gỗ

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Viên nén gỗ

Viên nén gỗ

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Thông số kỹ thuật viên nén gỗ

Thông số kỹ thuật viên nén gỗ

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Dăm gỗ sản xuất bột giấy

Dăm gỗ sản xuất bột giấy

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Dăm gỗ chất đốt

Dăm gỗ chất đốt

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Củi chẻ

Củi chẻ

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Củi gỗ cây Cà Phê

Củi gỗ cây Cà Phê

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Củi gỗ cây Điều

Củi gỗ cây Điều

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Củi gỗ cây tràm nước

Củi gỗ cây tràm nước

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gỗ cây cao su

Gỗ cây cao su

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gỗ cây đước

Gỗ cây đước

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Trấu hạt

Trấu hạt

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Trấu nghiền

Trấu nghiền

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Viên nén trấu

Viên nén trấu

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Củi trấu đập

Củi trấu đập

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Củi Trấu cắt khoanh

Củi Trấu cắt khoanh

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Củi trấu ép dạng thanh

Củi trấu ép dạng thanh

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Trấu hạt đóng bao

Trấu hạt đóng bao

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Viên nén đóng bao Jumbo

Viên nén đóng bao Jumbo

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Trấu ép khoanh đóng túi jumbo

Trấu ép khoanh đóng túi jumbo

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vỏ hạt điều

Vỏ hạt điều

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Than shisha

Than shisha

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Than gáo dừa dạng tròn

Than gáo dừa dạng tròn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Than gỗ cây Đước

Than gỗ cây Đước

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Than gáo dừa

Than gáo dừa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Than trắng từ gỗ cây bạch đàn

Than trắng từ gỗ cây bạch đàn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Than trắng từ gỗ cây cà phê

Than trắng từ gỗ cây cà phê

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Than trấu đốt yếm khí dạng viên

Than trấu đốt yếm khí dạng viên

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Than đốt yếm khí từ trấu hạt

Than đốt yếm khí từ trấu hạt

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Than gỗ cây Xà Cừ

Than gỗ cây Xà Cừ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Than đóng bao

Than đóng bao

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Than nướng BBQ

Than nướng BBQ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bếp nướng ngoài trời

Bếp nướng ngoài trời

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bếp nướng ngoài trời

Bếp nướng ngoài trời

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mùn cưa ép thanh (đường kính 90cm)

Mùn cưa ép thanh (đường kính 90cm)

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mùn cưa ép khối

Mùn cưa ép khối

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mùn cưa gỗ

Mùn cưa gỗ

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Viên nén gỗ

Viên nén gỗ

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Thông số kỹ thuật viên nén gỗ

Thông số kỹ thuật viên nén gỗ

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Dăm gỗ sản xuất bột giấy

Dăm gỗ sản xuất bột giấy

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Dăm gỗ chất đốt

Dăm gỗ chất đốt

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Củi chẻ

Củi chẻ

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Củi gỗ cây Cà Phê

Củi gỗ cây Cà Phê

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Củi gỗ cây Điều

Củi gỗ cây Điều

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Củi gỗ cây tràm nước

Củi gỗ cây tràm nước

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gỗ cây cao su

Gỗ cây cao su

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gỗ cây đước

Gỗ cây đước

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Trấu hạt

Trấu hạt

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Trấu nghiền

Trấu nghiền

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Viên nén trấu

Viên nén trấu

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Củi trấu đập

Củi trấu đập

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Củi Trấu cắt khoanh

Củi Trấu cắt khoanh

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Củi trấu ép dạng thanh

Củi trấu ép dạng thanh

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Trấu hạt đóng bao

Trấu hạt đóng bao

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Viên nén đóng bao Jumbo

Viên nén đóng bao Jumbo

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Trấu ép khoanh đóng túi jumbo

Trấu ép khoanh đóng túi jumbo

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vỏ hạt điều

Vỏ hạt điều

Liên hệ để lấy báo giá của hôm nay / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Than shisha

Than shisha

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Than gáo dừa dạng tròn

Than gáo dừa dạng tròn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Than gỗ cây Đước

Than gỗ cây Đước

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Than gáo dừa

Than gáo dừa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Than trắng từ gỗ cây bạch đàn

Than trắng từ gỗ cây bạch đàn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Than trắng từ gỗ cây cà phê

Than trắng từ gỗ cây cà phê

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Than trấu đốt yếm khí dạng viên

Than trấu đốt yếm khí dạng viên

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Than đốt yếm khí từ trấu hạt

Than đốt yếm khí từ trấu hạt

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Than gỗ cây Xà Cừ

Than gỗ cây Xà Cừ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Than đóng bao

Than đóng bao

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Than nướng BBQ

Than nướng BBQ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bếp nướng ngoài trời

Bếp nướng ngoài trời

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bếp nướng ngoài trời

Bếp nướng ngoài trời

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Nguyên liệu sạch, chất lượng, đa dạng, phù hợp cho việc sản xuất nhiều loại thức ăn cho gia súc, gia cầm, giá trị dinh dưỡng cao, đảm bảo VSATTP các nguyên liệu này được nuôi trồng có nguồn gốc hữu cơ

Hạt bắp

Hạt bắp

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bã mía

Bã mía

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Rơm rạ

Rơm rạ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cùi bắp

Cùi bắp

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cỏ, rơm đóng kiện

Cỏ, rơm đóng kiện

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Viên nén cỏ

Viên nén cỏ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Rơm cuộn

Rơm cuộn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bắp ủ chua

Bắp ủ chua

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bột cá

Bột cá

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bột cám

Bột cám

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bột xương thịt

Bột xương thịt

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bột gà

Bột gà

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bột vỏ sò

Bột vỏ sò

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bã mía ép viên

Bã mía ép viên

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Hạt đậu nành

Hạt đậu nành

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Dầu Co nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

Dầu Co nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Hạt gạo nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc

Hạt gạo nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Hạt bắp nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

Hạt bắp nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Hạt bắp

Hạt bắp

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bã mía

Bã mía

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Rơm rạ

Rơm rạ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cùi bắp

Cùi bắp

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cỏ, rơm đóng kiện

Cỏ, rơm đóng kiện

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Viên nén cỏ

Viên nén cỏ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Rơm cuộn

Rơm cuộn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bắp ủ chua

Bắp ủ chua

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bột cá

Bột cá

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bột cám

Bột cám

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bột xương thịt

Bột xương thịt

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bột gà

Bột gà

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bột vỏ sò

Bột vỏ sò

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bã mía ép viên

Bã mía ép viên

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Hạt đậu nành

Hạt đậu nành

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Dầu Co nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

Dầu Co nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Hạt gạo nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc

Hạt gạo nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Hạt bắp nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

Hạt bắp nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

Giúp tiết kiệm tối ưu chi phí phát sinh và bảo vệ môi trường xung quanh, hệ thống xe chuyên dùng, nhà máy thiết bị xử lý bằng công nghệ tiên tiến quy mô lớn, quy trình rõ ràng, chuyên nghiệp và gọn nhẹ

XỬ LÝ CHẤT THẢI, RÁC THẢI, BÙN THẢI

Xử lý phế phẩm từ chế biến thủy hải sản, thực phẩm, rác thải công nghiệp, sinh hoạt, xử lý dầu mỡ động thực vật đã qua sử dụng hoặc hết hạn..

TÁI CHẾ CAO SU

Nhiều đặc tính của cao su tái chế khá nổi bật: độ bền, khả năng hấp thụ va đập của cao su có thể thay thế nhiều vật liệu truyền thống

SẢN XUẤT BIODIESEL

Thu mua và xử lý dầu mỡ động thực vật đã qua sử dụng, sử dụng công nghệ xử lý để chuyển hóa thành Biodiesel và phân bón hữu cơ

DẦU MỠ ĐÃ QUA SỬ DỤNG THU GOM TỪ NHÀ HÀNG THỨC ĂN NHANH

Việc thu gom dầu mỡ đã qua sử dụng từ bên ngoài đặc biệt là các nhà hàng thức ăn nhanh giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường

THU GOM DẦU MỠ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Dịch vụ thu gom dầu mỡ đã qua sử dụng giúp giải quyết số lượng dầu mỡ thừa sau khi chế biến tại các hộ dân, nhà hàng, quán ăn

BỂ TÁCH DẦU MỠ

Bể tách dầu mỡ giúp cho việc xử lý dầu mỡ đã qua sử dụng trở nên nhanh gọn hơn, tiết kiệm nhiều thời gian và công sức

THU MUA PHẾ LIỆU, PHẾ THẢI, CHẤT THẢI

Thu mua phế liệu, phế thải, rác thải của nhiều công ty, xí nghiệp, tập đoàn lớn trong và ngoài nước với giá cao và mọi số lượng

PHẾ LIỆU KIM LOẠI

Phế liệu kim loại có giá trị nhất định, phục vụ cho các hoạt động tái chế, phế liệu kim loại được chia thành 2 loại là kim loại đen và kim loại màu

PHẾ LIỆU GIẤY

Phế liệu giấy là những phế liệu từ giấy đã qua sử dụng như giấy vụn, bìa carton không dùng đến gom lại bán phế liệu để tái chế

PHẾ LIỆU NHÀ XƯỞNG

Đây là những phế liệu từ các nhà máy, xưởng sản xuất, đa phần là các thiết bị, máy móc đã hư hỏng, cần thanh lý

PHẾ LIỆU NHỰA

Phế liệu nhựa có thể hiểu một cách đơn giản là toàn bộ vật dụng, đồ dùng đã qua sử dụng và được làm từ chất liệu nhựa

PHẾ LIỆU PHI KIM LOẠI

Cũng giống như phế liệu kim loại, phế liệu phi kim loại cũng cần được xử lý và tái chế đúng cách, tránh gây ô nhiễm môi trường

PALLET GỖ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Pallet gỗ đã qua sử dụng hay pallet gỗ thanh lý thường vẫn đảm bảo chất lượng lên đến 90% vẫn có giá trị tái sử dụng

PALLET NHỰA ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Pallet nhựa đã qua sử dụng là sản phẩm dùng trong công nghiệp lưu kho, bảo quản hàng hóa được thanh lý lại với giá rẻ hơn

PHẾ LIỆU PHẾ THẢI

Không chỉ phế liệu, tất cả các loại phế thải đều cần phải được thu gom, xử lý và tái chế nếu có thể để bảo vệ môi trường xanh

SẮT THÉP PHẾ LIỆU TẬN DỤNG

Sắt thép phế liệu nên được tận dụng để tái chế và tạo ra các sản phẩm mới vừa có ích cho xã hội, vừa giúp bảo vệ môi trường

GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

ĐƠN VỊ TIÊN PHONG TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG SINH KHỐI VÀ TÁI TẠO, XỬ LÝ BÙN THẢI VÀ BÃ THẢI THỰC PHẨM

Công Ty TNHH MTV Ngôi Sao Vàng đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực:

  • Sản xuất và cung cấp năng lượng sinh khối (Biomass) từ trấu, gỗ, vỏ hạt điều, cỏ và năng lượng tái tạo từ điện măt trời, điện gió, sóng điện,..
  • Cung cấp than đá (Indonesia, Úc và Nga) dùng để đốt phát điện, sản xuất thức ăn chăn nuôi, thực phẩm, dệt may, sấy nông sản, giấy, gốm sứ, gạch, xi măng, giày da,.. và dầu FO, AR
  • Sản xuất các loại nguyêu liệu thức ăn chăn nuôi gồm: Bã mía ủ, bột cá, bột cảm, bột gà, bột vỏ sò, bột xương thịt, cùi bắp,..

Ngoài ra, với hơn 15 năm kinh nghiệm, Ngôi Sao Vàng chúng tôi còn nhận xử lý rác thải, chất thải, nước thải và dầu thải, thu mua phế liệu, đấu thầu, đấu giá và tham gia mua tài sản vật tư hàng hóa thanh lý, nhận tiêu hủy và phá vỡ vật tư hàng hóa và tài sản, công trình.

Gọi ngay đến hotline để được tư vấn chi tiết về sản phẩm và dịch vụ!

CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG

HÌNH ẢNH VỀ CÔNG TY

CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG

HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT

CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG

GIẤY CHỨNG NHẬN FSC

CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG

GIẤY CHỨNG NHẬN

Được vinh danh “Thương Hiệu Thân Thiện Với Môi Trường”, chứng nhận bởi Hiệp Hội Công Nghiệp Môi Trường Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG

GIẤY PHÉP KINH DOANH

CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG

TOP 4 LÝ DO NÊN CHỌN NGÔI SAO VÀNG

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Hơn 15 năm hoạt động, chúng tôi có dịch vụ và sản phẩm tốt nhất

NĂNG LỰC CUNG CẤP

Nhà máy, dây chuyền sản xuất hiện đại, luôn có sẵn số lượng lớn

QUY TRÌNH RÕ RÀNG

Quy trình công nghiệp hiện đại, rõ ràng, chuyên nghiệp và gọn nhẹ

GIÁ CẢ CẠNH TRANH

Giá gốc từ nhà sản xuất, chiết khấu cao, thu mua giá cao, mọi số lượng

KHÁCH HÀNG TRUYỀN THỐNG CỦA CÔNG TY

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG

Địa chỉ: C-08, Tầng 12, Tòa Nhà Luxcity Block C, 528 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0906 91 66 62 - 0903 79 6822

Hotline: 0906 91 66 62

Email: ngoisaovangvietnam@gmail.com

Ms. Hoàng Anh

Ms. Hoàng Anh

HOTLINE

0906916662 - 0786968986

Zalo icon Email icon

NGÔI SAO VÀNG - Doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp nhiên liệu sinh khối, tái tạo và hóa thạch, xử lý môi trường (rác thải, nước thải, dầu thải và bùn thải), sản xuất thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

VỀ CHÚNG TÔI

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG

Địa chỉ: C-08, Tầng 12, Tòa Nhà Luxcity Block C, 528 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0906 91 66 62 - 0903 79 6822

Hotline: 0906 91 66 62

Email: ngoisaovangvietnam@gmail.com

CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG
Địa chỉ: C-08, Tầng 12, Tòa Nhà Luxcity Block C, 528 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh
ĐKKD-MST số: 0305171218 - Do: Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TP HCM cấp ngày 07/06/2007
Chịu trách nhiệm nội dung - Trương Đồng Tâm
© Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG. Designed by Trang Vàng Việt Nam